WONDER FALLS KEM TẨY TRANG TIỆN LỢI

Valmont Wonder Falls là Kem Tẩy Trang Tiện Lợi, hình thành lớp màng thẩm thấu vào da để loại bỏ tất cả các loại trang điểm.

Trong suốt quá trình rửa mặt, kem

Valmont Wonder Falls là Kem Tẩy Trang Tiện Lợi, hình thành lớp màng thẩm thấu vào da để loại bỏ tất cả các loại trang điểm.

Trong suốt quá trình rửa mặt, kem sẽ chuyển hóa thành dầu để có thể mát xa thư giãn cho mặt.

sẽ chuyển hóa thành dầu để có thể mát xa thư giãn cho mặt.